Anke Stuer-JespersOver mezelf

Ik ben Anke Stuer-Jespers, psychologisch consulent en client-centered spelcounselor.

Werken met kinderen is mijn passie. Niet alleen tijdens mijn begeleidingen maar ook daarbuiten vind ik de psychologische ontwikkeling van een kind enorm boeiend. Steeds opnieuw tonen kinderen hoe krachtig en flexibel ze zijn. Wij als volwassenen kunnen veel van hen leren.

Ook kinderen hebben het recht om het af en toe even moeilijker te hebben. Gedurende deze periode sta ik graag aan hun zijde. Ik vertrek steeds vanuit de krachten en talenten van het kind. Om kinderen zo breed mogelijk te ondersteunen, werk ik nauw samen met de ouders, school en eventuele andere hulpverlening.  

Naast een groot hart voor mijn werk, breng ik graag tijd door met mijn gezin. Ik vind het heerlijk om met hen de wereld rond te reizen. Na jaren intensief sporten, vind ik nu mijn voldoening in het gezellig joggen en creatief bezig zijn.


Diploma’s

Bachelor in de toegepaste psychologie, afstudeerrichting school- en pedagogische psychologie
Postgraduaat client-centered spelcounseling

Basisopleiding ADOS

Certificaat Griefelen
Diverse bijscholingen en specialisaties

Specialisaties

Autismespectrumstoornis (ASS) en Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) vormen mijn stokpaardjes. Naast de opleidingen en bijscholingen die ik hierin volgde, ben ik binnen beide onderwerpen ook ervaringsdeskundige.Wil jij mij leren kennen ?  Ik sta altijd klaar  voor een kennismaking.  Zo ontdek je nog meer wie ik ben, wat ik doe en vooral wat ik voor jou kan betekenen.

0472/09 06 12


ankestuer@hetkader.be


Spelcounseling
op de praktijk


Spelcounseling is een psychologische
begeleiding waarin het kind centraal staat. Spel is voor kinderen een natuurlijke manier om hun gevoelens te uiten. Via spel laat een kind zien waarmee het bezig is.

(Meer uitleg over hoe het in zijn werk gaat, vindt u op verder op deze pagina.)

Spelcounseling is zeer geschikt bij onder andere:

    Moeilijkheden met het uiten van en/of omgaan met gevoelens

    Weinig zelfvertrouwen & laag zelfbeeld

    Nachtmerries & angsten

    Moeilijkheden bij echtscheiding

    Rouwverwerking en trauma verwerking

    Slaapproblemen

    Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenoten

    Gedrags- of agressiemoeilijkheden

    Faalangst, hooggevoeligheid en stress


Voor kinderen van 3-12 jaar.

Aanmelden kan per mail of telefonisch.
Autibegeleiding

Op de praktijk

Autibegeleiding is voor kinderen met ASS (autismespectrumstoornis) en hun familie.
In een eerste gesprek wordt bekeken welke begeleiding het meest afgestemd is op jullie noden.

Om een autibegeleiding op te starten is een diagnose niet vereist. Een begeleiding kan lopen of starten zonder diagnose. Wanneer onderzoek een meerwaarde lijkt, zal dit steeds worden afgewogen en besproken. 


Op school

Een autibegeleiding op school vindt plaats tijdens de schooluren. Deze begeleiding kan leerling-specifiek of op schoolniveau zijn.


Voor kinderen van 3-12 jaar en hun familie.

Aanmelden kan per mail of telefonisch.
Infoavonden
op locatie


Interactieve infoavonden over psychopedagogische thema’s voor ouders, grootouders en professionals.

Mogelijke thema’s:

    Veilig online & Cyberpesten*

    Emoties bij kinderen

    Hechting, Peuterpubertijd

    Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP)

    Autismespectrumstoornis (ASS) / ADHD

    Spelontwikkeling bij kinderen

* deze infoavonden worden georganiseerd in samenwerking met de Gezinsbond.

Meer informatie of avond aanvragen, kan per mail of telefonischDiagnostisch onderzoek
Op de praktijk


Onderzoek verloopt steeds handelingsgericht en in samenwerking met netwerkpartners.

    Intelligentie onderzoek

    Aandachts- en concentratie onderzoek

    Belevingsonderzoek

    Onderzoek naar autismespectrumstoornis

Voor kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar.    Aanmelden kan per mail of telefonisch.    Training kinderen en jongeren        -        Training op school

Hoe werkt spelcounseling?


Eerst heeft de spelcounselor een intake gesprek met de ouders. Daarna starten we met drie spelsessies waarin de spelcounselor het kind zo goed mogelijk leert kennen en begrijpen. Na deze drie sessies volgt er een gesprek met de ouders waarin wordt bekeken of spelcounseling wordt opgestart. Soms zijn deze drie sessies en de oudergesprekken reeds voldoende om het kind verder te helpen. Gemiddeld en afhankelijk van de problematiek heeft een kind ongeveer twintig sessies nodig om tot een goede verwerking van zijn problematiek te komen. De sessies vinden wekelijks of tweewekelijks plaats en na elke vier of vijf sessies vindt er steeds een gesprek met de ouders plaats. 

Als er voor spelcounseling wordt gekozen, worden er samen met de ouders en het kind duidelijke doelstellingen afgesproken. Deze vormen de rode draad doorheen de sessies en oudergesprekken. Indien nodig en na overleg met de ouders en het kind, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de school en/of het CLB van het kind. Waar gaat de spelcounseling door?


De begeleiding vindt plaats in de spelkamer. Deze is zo ingericht dat kinderen de vrijheid hebben om met allerlei speelgoed te spelen (verkleedkleren, gezelschapsspelen, zandtafel, dieren, auto’s, poppen, ridders & prinsessen, knutselmateriaal, bouwmateriaal, … ) De counselor volgt het kind in zijn spel en creëert zo een veilige situatie waarin het kind zich meer zal durven uiten. De spelcounselor brengt onder woorden wat er gebeurt, wat het kind zelf meer inzicht in de situatie brengt. Door het meespelen kan de spelcounselor ook zelf een nieuwe kijk op de situatie aanbrengen waardoor het kind leert op een andere manier met dingen om te gaan. 

Daarnaast werkt het uitspelen van belevenissen met ondersteuning van een spelcounselor helend voor een kind. Op deze manier verwerkt een kind negatieve ervaringen.