Axelle Van Huffel


Ik ben Axelle Van Huffel, kinder- en jongerenpsychologe.


Vanaf de start van mijn opleiding had ik een doel voor ogen: werken met jongeren. Deze interesse is sinds dan alleen maar gegroeid. Tijdens mijn stage bij Andante Merksem heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren met uiteenlopende psychische en psychiatrische problematieken. Ik stond in voor zowel psychodiagnostiek als individuele begeleiding van jongeren. Nadat ik de masteropleiding klinische en gezondheidspsychologie, optie kinderen en adolescenten met onderscheiding afronde, ben ik tot op heden van start gegaan bij het CLB. Ik hou ervan om mee in de leefwereld van de jongere te duiken. Op een creatieve en oplossingsgerichte manier samen op weg gaan vanuit de sterktes en de mogelijkheden van de jongere om van daaruit een oplossing te zoeken voor de hindernissen op hun pad. Door handvaten aan te reiken ben ik ervan overtuigd dat de jongere zelf tot inzicht kan komen om met deze hindernissen om te gaan. Een belangrijke gedachte hierbij is dat het probleem niet is dat je niet weet wat je moet doen, maar dat je niet doet wat je al weet. Het is een verplaatsing van focus dat maakt dat de dingen waar je naar kijkt kunnen veranderen. Naast het werken op het tempo van de jongere, acht ik ook belang aan de betrokkenheid van de context. Moeilijkheden waarmee jongeren bij mij terecht kunnen zijn emotionele problematieken, ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, allerlei soorten angsten,…

0479/54.92.39


axellevanhuffel@hetkader.be