Dagje Boets


Ik ben Dagje Boets, kinder- en gezinstherapeute.Op ons pad worden we allemaal wel eens geconfronteerd met moeilijke levensthema’s, onverwachte gebeurtenissen en lastige ontwikkelingsprocessen. Deze zaken maken dat we het contact met onszelf en onze gezinsleden even verliezen. Mijn missie is om opnieuw verbinding te brengen tussen ouders en kinderen; om er mee voor te zorgen dat gezinsleden elkaar beter begrijpen, zodat er terug “echt contact”, rust en harmonie kan komen.

Het is mijn bedoeling om te inspireren, om ouders en kinderen opnieuw de kracht te laten vinden in zichzelf om te groeien, zodat ze verder samen op weg kunnen gaan.

Zonder oordeel of verwachting en vanuit een open nieuwsgierigheid naar wat de anderen beweegt, stap ik graag even mee.


Zelf ben ik mama van 3 fantastische kinderen; elke dag opnieuw leer ik van hen. Daarnaast vind ik het heerlijk om creatief bezig te zijn, te naaien, te dansen, te reizen, …


Diploma’s
Bachelor in het Sociaal Werk

Vierjarige opleiding Relatie -en Gezinstherapie

Voortgezette Opleiding Gezinstherapie ,Talentgedreven werken met kinderen

Diverse bijscholingen en specialisaties

Specialisaties

Begeleiding van kinderen met verlieservaringen (grensoverschrijdend gedrag/trauma/rouw) en kinderen  in echtscheidingssituaties vormen mijn stokpaardjes.


Werkervaringen:
• Werkzaam als psychotherapeute in privépraktijk sinds 2005

• Jarenlange werkervaring in het kinderteam CGGZ Mechelen

  1. -Teamlid VCLB AntwerpenWil je mij  leren kennen ?    Ik sta altijd klaar voor een kennismaking.  Zo ontdek je nog meer  wie ik ben, wat ik doe en vooral wat ik voor jou zou kunnen betekenen.


0479/92 81 38

       

dagjeboets@hetkader.beGezinstherapie

Op de praktijk


Dit is een begeleiding waarbij de onderlinge relaties en moeilijkheden binnen het gezin centraal staan.

Gezinnen veranderen door de jaren heen. Elk gezin gaat typisch door een aantal fasen: de geboorte van een kind, de periode met peuters en kleuters, opgroeiende pubers,…Elke fase en elke overgang naar een nieuwe fase brengt beweging en soms spanningen met zich mee.

Ook veranderingen in de gezinssituatie (zoals na een echtscheiding, het ontstaan van een nieuw samengesteld gezin of het verlies van een gezinslid) vragen een enorme aanpassing van de gezinsleden.

In gezinstherapie wordt er tijd gemaakt om even bij alle veranderingen stil te staan. Ook gaan we zoeken naar steeds terugkerende patronen en verhoudingen die leven binnen het gezin.

Voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar.   Aanmelden kan per mail of telefonischOuderbegeleiding/ oudergesprekken

Op de praktijk

Soms heb je als ouder behoefte aan extra informatie, ondersteuning, een luisterend oor of een frisse blik. Dat kan in een oudergesprek. Samen nadenken en komen tot meer inzicht in de dynamieken van jouw gezin, kan op zich al verlichtend werken.

Zorgen die samen bekeken kunnen worden:

    Opvoedkundige problemen

    Rond echtsheiding en nieuwsamengesteld gezin

    Rond rouw & trauma

    Rond ontwikkelingsstoornissen

    Nadat er een diagnose bij je kind gesteld is


Voor ouders van kinderen van 0-18 jaar.  Aanmelden kan per mail of telefonisch.Supervisie/coaching voor externe hulpverleners
op de praktijk of op locatie


Hulpverleners die geconfronteerd worden met thema’s waarmee men niet zoveel ervaring heeft of die bij henzelf allerlei dynamieken oproepen, kunnen terecht voor een eenmalig consult of langdurig traject.

Aanmelden kan per mail of telefonisch.Coaching van zorgcoördinatoren, leerkrachten & leerlingbegeleiders
Op de school


Ondersteuning rond moeilijke thema’s die zich binnen klasgroepen, leerkrachtenteams, in contact met ouders of individuele kinderen afspelen.

Aanmelden kan per mail of telefonisch.Coördinerende functie /Bemiddeling

Op de praktijk of op school


De communicatie faciliteren, het coördineren en op mekaar afstemmen van hulp op school en hulp van externe hulpverleners - in situaties waarbij een leerling met veel betrokken hulpverleners zit.


Aanmelden kan per mail of telefonisch.


Training kinderen en jongeren        -        Training op school