Vanaf september 2017 kunnen kinderen, jongeren en volwassenen bij ons terecht voor diagnostisch onderzoek. Zoals onze begeleidingen, verloopt ook het diagnostisch onderzoek op een menselijke en professionele manier.


Aanbod:

Kinderen en jongeren:

-Intelligentie bepaling via het CHC-model

-Aandachts- en concentratieonderzoek

-Belevingsonderzoek

-Vooronderzoek naar Autismespectrumstoornis (ASS)

-Taalonderzoek

-Onderzoek naar dyslexie / dyscalculie

Volwassenen:

-Intelligentie onderzoek via het CHC-model


Wat kan je verwachten van een onderzoek in Het Kader:


Psychologische onderzoeken:

Er wordt gestart met een intakegesprek dat 30-60 minuten duurt. Na een intakegesprek en met uw toestemming kunnen wij contact opnemen met betrokken netwerkpartners zoals bijv. een school, CLB of behandelende artsen om zo de nodige informatie in kaart te kunnen brengen. Dit kan soms nuttig zijn om accurater te kunnen testen.


Het onderzoek zelf duurt tussen de 90 en 120 minuten. Dit kan op één of verschillende momenten worden ingepland. In het intakegesprek zullen hier concrete afspraken over gemaakt worden. Na het onderzoek wordt door ons team een multidisciplinair verslag geschreven.


Het verslag wordt uitgebreid toegelicht tijdens het terugkoppelingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 30-60 minuten. U krijgt nadien een exemplaar van het verslag.

Indien nazorg nodig zou blijken, wordt dit in onderling overleg afgesproken.


Logopedische onderzoeken:

De duur van een logopedisch onderzoek is afhankelijk van de ernst van de taalproblematiek.

Het Riziv vergoedt maximum 5 onderzoeksessies van 30 minuten, maar het is mogelijk dat meer onderzoeksessies nodig zijn. We starten bij vermoedens van taal-en leerproblemen altijd eerst met het taalonderzoek. Aan het begin van het traject wordt samen met de cliënt bekeken hoeveel sessies er vermoedelijk nodig zullen zijn. Wanneer blijkt dat er minder of meer sessies nodig zijn, zal dit steeds met u worden besproken.Kostprijs psychologische onderzoeken:

De prijzen kunnen variëren afhankelijk van de speciefieke testen die nodig blijken. Onderstaande richtprijzen zijn inclusief intake geprek, terugkoppelingsgesprek en verslag. De volledige kostprijs zal steeds in het intake gesprek worden besproken. Deze is afhankelijk van de specifieke testen die nodig blijken. Er wordt steeds gekeken naar wat er nodig is om een kwalitatief antwoord te bieden op de hulpvraag. Hierbij zal er ook gekeken worden naar wat het minst belastend is voor de cliënt.

Nazorg kan nadien steeds worden opgestart. Deze begeleiding wordt aangerekend aan de tarieven die de desbetreffende collega hanteert.

Terugbetaling is afhankelijk van de mutualiteit en desbetreffende onderzoek. Vraag dit na bij uw mutualiteit.Soort test                                                                                    Richtprijs

IQ in kader terugbetaling logopedie                                        T.e.m. 3 jaar: €100

                                                                                                    Vanaf 4 jaar: €150

IQ in kader van breder onderzoek volgens CHC-model        T.e.m 3 jaar: €200
                                                                                                    Vanaf 4 jaar:  €250

Aandachts- en concentratie onderzoek                                   €250

Belevingsonderzoek                                                                   €275

Onderzoek naar ASS                                                                  €275Kostprijs logopedische onderzoeken:


Logopediepraktijk de Waal is niet geconventioneerd.

De tarieven en de tegemoetkoming vanuit de mutualiteit kunt u opvragen bij Manu de Waal (manudewaal@hetkader,be).


Hoe een terugbetaling aanvragen:

Om een taalonderzoek te starten is een doorverwijzing van een geneesheer-specialist in de pediatrische neurologie nodig.

Voor het onderzoek naar dyslexie (lezen), dysorthografie  (spelling)  en dyscalculie (rekenen)   is een voorschrift van de huisarts nodig.

Zonder voorschrift heeft u nooit recht op tegemoetkoming in de kosten vanuit de verplichte verzekering (RIZIV). Als uit de onderzoeksgegevens blijkt dat er geen logopedische behandeling ingezet hoeft te worden, vervalt eveneens het recht op tegemoetkoming in de kosten. Vraag na bij uw mutualiteit of zij in geval van afwijzing door het RIZIV toch tegemoetkomen in de kosten en wat dan de te volgen procedure is.Onze waarden:

- Het belang van de cliënt wordt steeds voorop gesteld.

- Er wordt rekening gehouden met informatie van betrokken netwerkpartners, bijv.                 scholen of andere hulpverlening. Deze worden indien zinvol mee geïntegreerd in het verslag. Uiteraard na toestemming van de cliënt.

- Bij vermoeden van een diagnose waarvoor de expertise van een (kinder)psychiater nodig is, zal er een doorverwijzing worden geadviseerd. 

- Verslagen worden met de cliënt overlopen. Alleen informatie waarvoor u toestemming geeft, komt in het verslag voor derden.

- Onderzoeksresulaten die een multidisciplinaire visie vereisen, zullen steeds op team niveau worden besproken. Alleen zo kan een kwalitatief advies volgen.


Contact:

Vragen en aanmeldingen:

Kinderen: ankestuer@hetkader.be of 0472/09.06.12

Jongeren: axellevanhuffel@hetkader.be of 0479/54.92.39

Volwassenen: iseboumans@hetkader.be of 0475/74 92 68

Logopedisch onderzoek: manudewaal@hetkader.be of 0479/44.84.95

Diagnostiek